Sdružení Calla
  Dnes je 25. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Projekt Jihočeské přírodní zdroje pro budoucnost

Projekt Jihočeské přírodní zdroje pro budoucnost

Aktivity projektu "Jihočeské přírodní zdroje pro budoucnost"

 

 • Úterý 29. dubna 2008 - zahraniční exkurze "Obecní odpady - inspirace od sousedů"
  (kompostárna Jarošovice + odpadové projekty ve Freistadtu, Rakousko)
  Určeno jihočeským starostům, obecním zastupitelům, úředníkům a pracovníkům NNO zaměřených na oblast odpadů
  Program: návštěva zařízení zpracujících odpady (kompostárna, sběrný dvůr, bioplynová stanice), porovnání situace u nás a u sousedů, výměna zkušeností, inspirace...
  Další informace najdete
  .
 • Výstava Kde končí naše odpady?

  prvních pět panelů výstavy vzorky recyklovaných plastů druhá pětice panelů výstavy

  Výstava podává na 10 panelech přehled o situaci v jihočeském odpadovém hospodářství. Ukazuje problémy skládkování a spalování odpadu, motivuje k prevenci a omezování vzniku odpadu, využívání biologicky rozložitelného odpadu (kompostování), nabízí informace jak aktivně přispět ke snížení produkce odpadů atd.

 • Brožurka Jihočeské odpady v souvislostech (doprovází výstavu)
  Netradiční leták shrnuje důležité informace z výstavních panelů a obsahuje i zajímavé grafy demonstrující evropské a republikové souvislosti.

 • Semináře s místní exkurzí pro starosty a zastupitele obcí, odpadové úředníky a NNO
  (organizované ve spolupráci s odbory životního prostředí proběhly 27. září v Písku a 18. října 2007 v Táboře)
  Celodenní semináře s místní exkurzí (dopolední teoretický blok doplnila odpolední exkurze do provozu
  - v Písku třídící linka, v Táboře skládka a kompostárna).

 • Rozšíření tohoto webu zaměřeného na odpadovou problematiku v Jihočeském kraji
nahoru

Vzniklo v rámci projektu "Jihočeské přírodní zdroje pro budoucnost" podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

logo EEA logo EEA logo Nros

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz