Sdružení Calla
  Dnes je 17. října 2021  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Ochrana přírody a krajiny

Aktuality:

  6. 10. 2021 - Srdečně zveme všechny zájemce o přírodu na přírodovědnou vycházku s názvem "Výprava na Vrbenské rybníky", která proběhne v neděli 24. října. Vycházka bude zaměřená především na ptáky (včetně kroužkování) a vodní hmyz. Vedou ornitolog Petr Veselý, entomologové Vojtěch Kolář a Jiří Řehounek. Sraz je plánován v 9:30 na zastávce českobudějovické MHD České Vrbné. Další informace najdete v pozvánce.
  6. 10. 2021 - Calla Vás srdečně zve na besedu v cyklu Borovanských pondělků "Kvetoucí trávníky - potěšení pro oko, prospěch pro přírodu". Městské a zahradní trávníky zabírají spoustu místa. Leckteré by přitom mohly rozkvést a podpořit ubývající hmyz. Jak na to, aby trávníky kvetly a bzučely? Sekat nebo nesekat? Besedovat přijede Jiří Řehounek, vedoucí programu Ochrana přírody ve spolku Calla. Uskuteční se 18. října 2021 od 18:00 hodin v Podzámčí, v prostorách Komunitní školy Borovany. Akce je finančně podpořena Jihočeským krajem v rámci sítě Krasec. Plakátek ke stažení.
  5. 10. 2021 - Calla vás srdečně zve na další besedu z cyklu Zelené úterky s názvem "Každý pták se počítá!". O sčítání a mapování ptactva si budeme povídat s Alenou Klvaňovou z České společnosti ornitologické v úterý 19. října. Podle aktuální situace proběhne beseda buď naživo v českobudějovickém klubu Horká vana, nebo online v prostředí ZOOM. Začínáme v 17:30. Další informace najdete v pozvánce.
  20. 9. 2021 - Pamatujete se, jak pole dříve vonělo? Na podzim i na jaře byl vzduch plný syrové, zemité vůně, kterou dýchala pole všude okolo. Všimli jste si, že v posledních letech se tato vůně jako by vytratila? Půda je základem naší potravy, zdrojem našeho bohatství, zásobárnou živin a vody, z "hlíny" byl podle Bible stvořen člověk. O tom posluchačům 20. 9. poutavě vyprávěl půdní biolog Miloslav Devetter z Biologického centra AV ČR, kterého jsme si pozvali na besedu z cyklu Borovanských pondělků "Povídání o půdě v souvislostech". Konalo se s finanční podporou Jihočeského kraje v rámci sítě KRASEC.
  17. 9. 2021 - Calla srdečně zve všechny zájemce na další besedu z cyklu Zelené úterky, tentokrát s názvem "O čmelácích a lidech". Ondřej Hercog ze skupiny Čmeláci PLUS bude povídat o významu čmeláků v přírodě, fungování jejich hnízd, ohrožení a ochraně. Beseda proběhne v úterý 21. září 2021 od 17:30. Podobně jako na jaře půjde ještě o on-line besedu prostřednictvím aplikace ZOOM (odkaz zde). Více informací najdete v pozvánce a praktických informacích pro účastníky.
  9. 9. 2021 - Zelení a Piráti se Starosty mají jednoznačně nejkomplexnější a nejkonkrétnější volební programy z hlediska řešení změny klimatu, napravení neudržitelného zemědělství, modernizace energetiky a zlepšení prostředí pro život. Solidní program pro ochranu klimatu a životního prostředí mají také ČSSD a koalice SPOLU. Naopak koalice Trikolory, Svobodných a Soukromníků (TSS) a SPD navrhují ochranu životního prostředí nejvíce oslabit. O něco lepší, ale slabé jsou programy KSČM, ANO a Přísahy. Ukázala to analýza zpracovaná experty a expertkami Hnutí DUHA ve spolupráci se zástupci a zástupkyněmi dalších organizací asociace ekologických organizací Zelený kruh. Více tu.
Dívčí kámen
  7. 9. 2021 - V sobotu 18. září se vydáme na další přírodovědnou vycházku "Výprava na Dívčí Kámen". Na trase mezi Třísovem a Holubovem budou účastníky provázet ornitolog Petr Veselý, historik Václav Kabíček, botanik Petr Lepší a entomolog Jiří Řehounek. Kroužkování ptáků, hadcová květena, ale i trocha keltské nebo rožmberské historie. Sraz účastníků bude na vlakové zastávce Třísov v 8:15. Další informace v pozvánce.
Majka fialová
  5. 8. 2021 - Calla se dlouhodobě věnuje problematice tzv. opylovací služby, pro kterou se používají čmeláci zahraničního původu. Účastníme se správních řízení, v nichž podáváme nesouhlasná stanoviska. Důvodem je možnost úniku čmeláků pochybného původu do přírody a poškození českých populací těchto důležitých opylovačů. Prosazujeme spíše opatření na podporu různých skupin opylovačů v krajině, než dovoz laboratorně šlechtěných čmeláků.
Majka fialová
  5. 8. 2021 - V přírodovědně zajímavé Pískovně Ledenice chystáme letos informační tabuli a další, již čtvrtou novou tůň. Kromě toho v ní probíhá také biologický průzkum, který pomůže s plánováním péče o lokalitu. O pískovnu se staráme ve spolupráci s městysem Ledenice a Pedagogickou fakultou JU. Podrobnosti k tématu najdete v tiskové zprávě, další zajímavosti o pískovnách pak na webu "Objevte svou pískovnu".
  28. 7. 2021 - Na extenzivně a mozaikově sečených trávnících v Českých Budějovicích objevili letos biologové další ohrožené druhy rostlin. Některým z nich přímo prospívá méně časté sečení. Díky spolupráci ochránců přírody, biologů, magistrátu a firem pečujících o městskou zeleň se letos podařilo počet kvetoucích trávníků opět zvýšit. Více informací se dozvíte v aktuální tiskové zprávě, na Facebookovém profilu "Rozkvetlé trávníky v ČB" nebo na webu "Příroda ve městě".
  2. 7. 2021 - Od května běží v Českých Budějovicích biologický monitoring květnatých pásů a extenzivně sečených trávníků, který zajišťuje Calla. Stejně jako vloni zahrnuje botanický průzkum, vegetační snímkování a entomologický průzkum, který probíhá nejen na kvetoucích plochách, ale pro porovnání i na několikrát ročeně nakrátko sečených trávnících. Výsledky průzkumu budou na konci roku opět zveřejněny.
 

24. 6. 2021 - Práci a úspěchy našeho sdružení na poli záchrany prostředí pro život v energetice, ochraně přírody, ekologické osvětě a poradenství, či jeho hospodaření v minulém roce Vám představujeme ve Výroční zprávě Cally za rok 2020.

  19. 6. 2021 - Přírodovědná vycházka s názvem "Výprava na Vyšenské kopce" proběhla v sobotu 19. června v režii Cally a Správy CHKO Blanský les. Do unikátní rezervace u Českého Krumlova se vypravilo 61 zájemců s ornitologem Petrem Veselým, malakologem Olegem Ditrichem, botaničkou Terezou Rejnkovou a entomologem Jiřím Řehounkem. Součástí vycházky byl i odchyt a kroužkování ptáků.
  11. 6. 2021 - Calla a Česká společnost entomologická uspořádaly přírodovědnou vycházku "Za brouky do Bavorovické aleje", která proběhla v pátek 11. června nedaleko Hluboké nad Vltavou. Entomologové Lukáš Drag a Jiří Řehounek ukázali účastníkům mimo jiné i roháče obecné a tesaříky obrovské, ohrožené brouky, kteří jsou vázaní na staré stromy.
  1. 6. 2021 - Tropické ledovce patří k nejméně prozkoumaným a přitom velmi ohroženým biotopům naší planety. Jaký život skrývají, co nám mohou odhalit? A jaké to je zkoumat ledové království na orkém kontinentu? V úterý 25. května 2021 k tématu v rámci cyklu Zelených úterků přednášela mikrobioložka Marie Šabacká z Centra polární ekologie Jihočeské univerzity. Videozáznam on-line přednášky můžete zhlédnout na YouTube nebo na facebookovém profilu Cally.
  30. 5. 2021 - Calla připravila přírodovědnou vycházku "Kroužkování u Velkého Vávrovského rybníka", která proběhla v neděli 30. května. S ornitologem Petrem Veselým a entomologem Jiřím Řehounkem se účastníci vydali na bývalý tankodrom za ptáky i dalšími zajímavými živočichy. I přes ornitologicky nepříznivý rok se nakonec podařilo několik ptačích druhů odchytit a probrat zajímavosti z jejich života.
  23. 5. 2021 - V Českých Budějovicích se rozbíhají seče městských trávníků. I letos se vybrané plochy budou sekat méně intenzivně, často i tzv. mozaikovou sečí. Opatření má podpořit biologickou rozmanitost ve městě a vzníká ve spolupráci magistrátu a některých firem s neformální skupinou občanů, na jejíž činnosti se aktivně podílí také Calla. Máme radost, že počet ploch s kvetoucími trávníky se každoročně zvyšuje. Další informace k tématu získáte na webu Příroda ve městě a Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.
  20. 5. 2021 - Krajský úřad vrátil dokumentaci EIA na projekt výrobního a skladového areálu u Ševětína k přepracování. Stalo se tak po zdrcujících připomínkách spolků, místních obyvatel, okolních obcí i některých státních institucí. Úpravy záměru totiž zůstaly spíše v kosmetické rovině a dokumentace trpěla závažnými nedostatky. Chybí v ní variantní řešení záměru, snížení záboru zemědělské půdy nebo rozšíření biokoridoru kolem přeloženého potoka. Podrobnosti na webu CENIA.
  6. 4. 2021 - Proces posuzování vlivů na životní prostředí pro skladový a výrobní areál u Ševětína dospěl do fáze dokumentace, k níž se může vyjadřovat veřejnost. Na tento záměr už běží třetí proces EIA. Mezitím stihl investor získat mnoho dílčích povolení, vykácet na ploše stromy a zbourat památkově cenný panský dvůr Švamberk. Všechny potřebné informace najsou zájemci na webu CENIA.
  16. 3. 2021 - Calla uspořádala online besedu "Rybníky nejsou jen pro kapry", která byla součástí cyklu Zelené úterky. Entomolog Vojtěch Kolář mluvil o současném stavu a ochraně jihočeských rybníků nebo ohrožených vodních broucích. Záznam besedy si můžete pustit na YouTube kanále Cally.
  19. 1. 2021 - První Zelený úterek v roce 2021 se jmenoval "Tak ty bys chtěl chodit krajinou?". O fragmentaci krajiny dopravními stavbami, migraci živočichů, smrtících pastech, ale i životních příležitostech mluvila zooložka Simona Poláková z Fóra ochrany přírody. Beseda proběhla formou webináře v ZOOMu.
  30. 12. 2020 - I v roce 2020 se Calla věnovala ochraně přírodně cenných pískoven v jižních Čechách. Nechyběla praktická ochrana přírody, např. vyřezávání náletu v Pískovně u Žemličky a Pískovně Lžín nebo vytvoření nové tůně v Pískovně Třebeč. Průběžně jsme se věnovali také monitoringu a biologickým průzkumům, letos především v tůních. Podrobnosti najdete ve zprávě o průzkumu tůní nebo v aktuální tiskové zprávě.
sova
  21. 12. 2020 - Snahu investora o novou výstavbu na místě zaniklé obce Zhůří na Šumavě nezastavilo ani záporné stanovisko v procesu EIA. Na předělaný projekt, který již procesu EIA nepodléhá, nyní probíhá řízení u Správy NP Šumava. Calla a další nevládní organizace, které jsou účastníky řízení, vyjádřily s projektem v cenné přírodě kategorický nesouhlas.
  20. 12. 2020 - Vzhledem k aktuální situci nebylo možné uspořádat poslední letošní přírodovědnou vycházku naživo. Proto jsme ji pro vás připravili alespoň virtuálně na internetu. Jmenuje se "Na krmítka do Branišovského lesa" a můžete se na ni samozřejmě vypravit i do přírody. My vám pak ukážeme, jaké druhy byste mohli cestou potkat. Odkaz na internetovou vycházku zde.
  15. 12. 2020 - Biologický monitoring kvetoucích trávníků potvrdil, že extenzivně sečené trávníky mají pro hmyz velký význam i ve městech. Extenzivně či mozaikově sečené trávníky hostily výrazně více druhů i jedinců hmyzu, než kontrolní plochy v okolí sečené intenzivně. Monitoring se zaměřil na opylovače (včely a motýly) a býložravé brouky (nosatce a mandelinky). Zájemci o podrobnosti je najdou ve zprávách o monitoringu nebo tiskové zprávě.
  7. 12. 2020 - Během letošního zoologického průzkumu tůní v jihočeských pískovnách, který ve spolupráci s Callou zpracoval entomolog Vojtěch Kolář, bylo nalezeno 119 druhů vodního hmyzu (brouků, ploštic a vážek) a také 6 druhů obojživelníků a 2 druhy plazů. Calla výsledky průzkumu využije při péči o přírodovědně zajímavé pískovny v dalších letech. Podrobnosti se dozvíte v závěrečné zprávě.
  7. 12. 2020 - Letos podruhé vykvetly na různých místech Českých Budějovic extenzivně a mozaikově sečené trávníky. Ukázalo se, že když necháme běžným trávníkům trochu času, objeví se na nich dříve netušené množství rostlin i hmyzu. Na jedné takové ploše lze napočítat zhruba 40 - 50 druhů rostlin. Pokud vás zajímají podrobnosti, přečtěte si botanickou zprávu z monitoringu od Lenky Štěrbové a Evy Koutecké. Více také na Facebooku Rozkvetlé trávníky v ČB.
  5. 12. 2020 - V sobotu 5. prosince proběhla přírodovědná (a také historická) vycházka "Za přírodou a historií do centra", kterou vedli historik Václav Kabíček, botanička Klára Řehounková a zoolog Jiří Řehounek. Účastníci se podívali na Mariánské náměstí, Sady, k městským hradbám, vodním prvkům v centru, do Háječku i na další známá místa očima historika a biologů.
  26. 11. 2020 - Poslední Zelený úterek s názvem "Modro-zelené město" proběhl 24. listopadu. O vodě a zeleni v městském prostředí a tzv. modro-zelené infrastruktuře mluvila bioložka Lenka Štěrbová z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Vzhledem k současné situaci proběhla beseda formou webináře. Pokud jste se nemohli zúčastnit a téma vás zajímá, můžete si besedu pustit na YouTube.
  18. 11. 2020 - Calla vydává skládačku "Květnaté pásy ve městech". Zájemci o přírodě blízké zahradničení nebo péči ochranu přírody ve městech v ní najdou stručný návod, jak městské květnaté pásy zakládat a jakým způsobem o ně v dalších letech pečovat. Další informace lze získat třeba na webu Příroda ve městě nebo v ekoporadně Cally.
  4. 11. 2020 - Samotářské včely a další žahadloví blanokřídlí jsou důležitou skupinou opylovačů. I proto jsme se při monitoringu květnatých pásů v Českých Budějovicích zaměřili kromě denních motýlů právě na ně. Letos jsme na květnatých pásech zjistili výskyt 64 druhů, z nichž sedm patří do červeného seznamu. Pokud vás zajímají podrobnosti, můžete si přečíst zprávu o průzkumu.
Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  22. 10. 2020 - Ve spolupráci s pracovní skupinou ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU už šestým rokem sledujeme "ochranářské cache" ve vybraných jihočeských pískovnách a jejich vliv na okolní vegetaci. Geocaching na těchto místech může pomoci s ochranou ohrožených druhů, které jsou vázané na narušovaná místa. Přečtěte si letošní zprávu o vegetačním průzkumu.
  16. 10. 2020 - Některé extenzivně sečené trávníky v Českých Budějovicích ještě začátkem podzimu pěkně kvetou a za slunných dnů i bzučí. Probíhá také údržba květnatých pásů v parku Stromovka a vědeckém kampusu a zpracování výsledků z biologických průzkumů. Přečíst si už můžete zprávu o monitoringu motýlů na květnatých pásech. Pokud se vám naše aktivity v ochraně městské přírody líbí, můžete je nově podpořit.
  3. 10. 2020 - Přírodovědná vycházka "Kroužkování u Zdráhanky" proběhla v sobotu 3. října v okolí Haklových Dvorů. Vycházku vedli ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek a byla zaměřená především na odchyt, kroužkování a určování ptactva v okolí rybníka Zdráhanka. Patrně nejvíce účastníky potěšila ukázka dvou ledňáčků říčních.
  2. 10. 2020 - Na dobu omezení veřejných akcí jsme pro příznivce našich přírodovědných vycházek připravili další internetovou vycházku. Jmenuje se "Za ptáky na podzimní Vrbenské rybníky" a můžete si ji projít nejen na internetu, ale samozřejmě i sami. Negarantujeme sice, že cestou potkáte stejé druhy, i tak ale může být vycházky zajímavá a zábavná. Těšíme se na shledanou zase někdy naživo. Odkaz na internetovou vycházku zde.
  19. 9. 2020 - První poprázdninová přírodovědná vycházka "Výprava k Dobrovodskému potoku" proběhla v sobotu 19. září. Vycházku vedli entomologové Vojtěch Kolář, David Boukal a Jiří Řehounek a byla zaměřená především na poznávání vodních živočichů. Trasa vedla z Třebotovic do Dobré Vody a hlavní zastávkou se stal rybník České Švýcarsko.
Jasoň
 

15. 9. 2020 - Zářijová beseda z cyklu Zelených úterků se jmenovala "Návrat ztracených synů a dcer". Biolog Ondřej Sedláček přijel debatovat o reintrodukcích (tedy vysazování vyhubených druhů a místa, kde dříve žily). Prezentace byla plná konkrétních příkladů, zejména z české přírody a v diskusi lektor upozornil i na omezení a úskalí spojená s reintrodukcemi.

  19. 8. 2020 - Už pět let pomáhá geocaching ochraně přírody v jihočeských pískovnách. "Ochranářské kešky" lákají do pískoven geocachery, kteří narušováním povrchu udržují vhodné podmínky pro mnoho ohrožených rostlin a živočichů. Letos se ochránci přírody a biologové více zaměřili na průzkum Pískovny Hroznějovice, kde mohou zájemci najít nejnovější cache. Více se dozvíte na webu "Objevte svou pískovnu" nebo v aktuální tiskové zprávě.
  3. 8. 2020 - V letošním roce začínáme s monitoringem hmyzu na extenzivně sečených trávnících v Českých Budějovicích. Výsledky budou sice až na podzim, ale už teď se může kdokoli naživo přesvědčit, že motýlů a včel je na kvetoucích trávnících opravdu více, než na těch krátce sečených. Více informací najdete také na novém Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.
  20. 7. 2020 - Calla letos ve spolupráci s PřF JU a BC AV ČR zkoumá výskyt vodních živočichů v pískovnách. Protože se sami staráme o několik tůní v různých přírodovědně zajímavých pískovnách, zajímá nás, jaké ohrožené druhy v nich žijí a zda jim naše péče prospívá. Více informací o biologickém průzkumu najdete v aktuální tiskové zprávě.
  16. 7. 2020 - Předprázdninové Občanské noviny se věnují případu zbouraného dvora Švamberk a developerskému záměru u Ševětína, který nedávno krajský úřad poslal do celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Aktuální díl nese název "Neseděli se založenýma rukama". Dokument otevírá také problematiku podobných projektů, které se v souvislosti s dostavbou dálnice D3 objevují na mnoha místech jižních Čech.
  14. 7. 2020 - Díky úpravě sekání některých městských trávníků mohli letos obyvatelé a návštěvníci Českých Budějovic obdivovat i květy ohrožených druhů rostlin - zvonečníku černého a zvonu klubkatého. Už v předchozích letech byly na květnatých pásech a extenzivně sečených trávnících nalezeny také vzácné a ohrožené druhy samotářských včel, brouků nebo motýlů. Více se dozvíte z tiskové zprávy.
dálnice
  6. 7. 2020 - Průmyslová zóna Soběslav projde celým procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Rozhodl o tom krajský úřad, který k záměru obdržel velké množství vyjádření od státních orgánů i veřejnosti (včetně Cally). Dokumentace EIA se tak musí vyrovnat především s připomínkami, které se týkají krajinného rázu, zemědělské půdy, hlukové zátěže, povrchových vod a dopravního řešení areálu. Bližší informace najdete v závěrech zjišťovacího řízení.
Calla logo
  1. 7. 2020 - Calla si v roce 2019 odpracovala svůj osmadvacátý rok ve prospěch životního prostředí. Jaký byl, se Vám snažíme stručně představit na stránkách právě vydané výroční zprávy. Připomeneme v ní naše aktivity v energetice, ochraně přírody, ekologické osvětě a poradenství.
  20. 6. 2020 - V sobotu 20. června jsme obnovili přírodovědné vycházky po vynucené pauze. Vydali jsme se "Za květnatými pásy a ptactvem do Stromovky" s botaničkou Károu Řehounkovou, ornitologem Petrem Veselým a entomologem Jiřím Řehounkem. Součástí vycházky bylo povídání o tzv. květnatých pásech a kroužkování ptactva. Účastníky neodradil ani vytrvalý déšť.
  31. 5. 2020 - Druhá přírodovědná vycházka, kterou jsme pro vás uchystali na webu jako náhradu za zrušené akce v květnu, se jmenuje "Za rostlinami a hmyzem do Branišovského lesa". Provede vás tímto příměstským lesem, kde vás seznámíme s řadou zajímavých rostlin a živočichů. Jinak se ovšem těšíme, že v červnu se již na přírodovědné vycházce potkáme osobně. Mezitím si můžete osvěžit znalosti z botaniky a entomologie. Můžete si ji s námi projít na internetu.
cedule
  18. 5. 2020 - Vyvrácená informační tabule u Pískovny Lžín už je opravená a zpět na svém místě. Nechcete si na této zajímavé lokalitě ulovit svou ochranářskou kešku? Více o projektu "Geocaching ve skužbách ochrany přírody" se dozvíte na webové stránce "Objevte svou pískovnu". Nebo tu můžete prozkoumat záhadné klíny a jiné geologické zajímavosti.
  13. 5. 2020 - Přejmenovaný a předělávaný projekt na výstavbu Skladového a výrobního areálu Ševětín projde celým procesem EIA. Krajský úřad tak vyhověl požadavkům veřejnosti, nevládních organizací i státních orgánů, kterým se záměr nezamlouvá. Investor navíc musí reagovat celou řadu podstatných připomínek. Další informace najdou zájemci v Závěru zjišťovacího řízení EIA.
  13. 5. 2020 - V Českých Budějovicích se aktuálně rozbíhají první seče městských trávníků. Stejně jako vloni však pokračují i snahy o trávníky kvetoucí, bzučící, vsakující vodu, pohlcující prach a zlepšující mikroklima. Ke třem loňským pilotním plochám s extenzivní sečí by letos měly přibýt další. Nápady a informace k tématu najdete na webu "Příroda ve městě" nebo na novém Facebookovém profilu "Rozkvetlé trávníky v ČB".
  30. 4. 2020 - V dubnu a v květnu jsme bohužel museli zrušit akce pro veřejnost, včetně přírodovědných vycházek. Jejich příznivcům ovšem připravujeme virtuální přírodovědné vycházky na našem webu. Dubnová přírodovědná vycházka se jmenuje "Za ptáky a hmyzem na Vrbenské rybníky". Můžete si ji s námi projít na internetu a pak samozřejmě i v reálu (negarantujeme ale pozorování všech vyfotografovaných druhů).
  29. 4. 2020 - Přesně na Den Země jsme podali připomínky k oznámení EIA na "Skladový a výrobní areál Ševětín II.", který investor předkládá už na třetí pokus. Mezitím ovšem stihl získat mnoho různých povolení, zbourat cenný panský dvůr Švamberk a zbavit posuzované území stromů. Více o záměru zjistíte na webu CENIA.
  29. 3. 2020 - Už druhou sezónu existuje v Českých Budějovicích neformální skupina lidí, která se snaží změnit péči o městskou zeleň. Na několika místech jihočeské metropole se vloni snížila frekvence sečení trávníků, které krásně rozkvetly a ožily různým hmyzem. Aktivity pokračují i letos. Pokud vás zajímá víc, můžete sledovat Facebook "Rozkvetlé trávníky v ČB".
  26. 2. 2020 - V úterý 18. února mohli zájemci o přírodu navštívit další besedu z cyklu Zelené úterky, tentokrát s názvem "Motýli jižních Čech". Entomolog Zdeněk Hanč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, autor nové knihy o jihočeských motýlech, mluvil o této oblíbené a poměrně dobře probádané skupině hmyzu, o příčinách jejího ohrožení a možnostech ochrany.
Borovanské pondělky
  17. 2. 2020 - Na únorový Borovanský pondělek "Skrytý potenciál veřejné zeleně" jsme pozvali zkušeného zahradníka, návrháře zahrad, fotografa a publicistu Pavla Chloubu. Náš host hodně cestuje a na konci jeho výprav bývá zřetelný zahradnický cíl. Často to bývá právě veřejná zeleň. Proto má možnost porovnávat, jak se k ní přistupuje v různých zemích, i jak se veřejná zeleň místy stává triumfálním politickým nástrojem. Někdy opravdovým a někdy jenom verbálním. Konalo se v pondělí 17. února 2020 od 18,00 hodin v Podzámčí v Borovanech, v prostorách Komunitní školy.
  27. 1. 2020 - Calla odeslala na krajský úřad připomínky k oznámení EIA na nové obchodní centrum u Husovy třídy v Českých Budějovicích. Investor začíná zjišťovací řízení EIA již podruhé, první bylo zastaveno na jeho vlastní žádost. Vzhledem k nejasnostem panujícím okolo hlukové studie nebo odbytému biologickému průzkumu jsme v připomínkách požádali, aby byl záměr posuzován v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Podrobnosti k záměru najdete na webu.
Nedej se
  26. 1. 2020 - Aktuální díl pořadu "Nedej se!" se věnuje situaci kolem developerského záměru u Ševětína, na místě dnes již zbouraného panského dvora Švamberk. Kromě této lokální causy se pořad obecněji věnuje také ubývání zemědělské půdy v ČR kvůli zástavbě. Pokud jste se nestihli podívat, můžete dokument shlédnout na webu ČT.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  22. 12. 2019 - I v letošním roce jsme sledovali lokality, kde máme umístěné cache s ochranářským podtextem. Na třech lokalitách se projevují příznivé výsledky narušovaní povrchu geocachery a udržují se tak vhodné podmínky pro pískomilné rostliny a živočichy. Letos sledování zahrnulo i novou "kešku" v Pískovně Hroznějovice. Více o geocachingu v ochraně přírody se dozvíte na webu "Objevte svou pískovnu" nebo si přečtěte zprávu o vegetačním průzkumu.
  18. 12. 2019 - Calla vydává publikaci "Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině", která srozumitelnou formou seznamuje veřejnost s tématikou ohrožení a ochrany motýlů. Obsahuje i konkrétní návody, jak motýlům v našem okolí aktivně pomáhat. Novou publikaci mohou zájemci získat v kanceláři Cally nebo na akcích, které pořádáme, k dispozici je také verze v pdf. Další informace najdete i v aktuální tiskové zprávě nebo na webu "Příroda ve městě".
bagr
  12. 12. 2019 - V Pískovně Ledenice jsme letos doplnili "kaskádu" o třetí tůň. Vznikla na místě ruderalizované navážky a doplní dvě tůně z loňska, které zdárně slouží svému účelu. Letos se v nich rozmnožili čolci obecní a horští a spousta druhů vodního hmyzu. Zvětšená plocha písčin pak prospěje pískomilným organismům, např. samotářským včelám. Zájemci si mohou pročíst zprávy z biologických průzkumů zaměřených na vodní hmyz a obojživelníky a také suchozemský hmyz.
  8. 12. 2019 - Poslední přírodovědná vycházka s Callou, tentokrát s názvem "Za lišejníky a šnečími ulitami do Boršova", proběhla v neděli 8. prosince. Krajinou kolem Vltavy u Boršova provázeli lichenolog Jan Vondrák a malakolog Oleg Ditrich. Lišejníků a ulit bylo nakonec víc, než si většina z bezmála třicítky účastníků představovala.
sova
  7. 12. 2019 - Na šumavském Zhůří snad nové rekreační objekty nevyrostou. Plzeňský krajský úřad totiž k záměru vydal nesouhlasné stanovisko v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Calla rozhodnutí úřadu vítá, protože se od počátku stavěla proti záměru výstavby v této cenné lokalitě. Důvody nesouhlasu před časem shrnuly nevládní organizace v tiskové zprávě, podrobnosti k procesu EIA najdete na webu.
  6. 12. 2019 - Do finále dospěl náš projekt na zmapování zajímavých geologických fenoménů v jihočeských pískovnách. Nejzajímavější výsledky projektu nyní najdete na webu Objevte svou pískovnu, kde jsou podrobněji popsány zejména pískovny Lžín a Ledenice. Navrch se pak dozvíte, jak se stát v pískovně prospektorem. Další informace najdou zájemci v aktuální tiskové zprávě.
  29. 11. 2019 - Výsledky z letošního entomologického monitoringu květnatých pásů potvrzují trend z minulých let. Květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka a ve vědeckém kampusu PřF JU a Biologického centra AV ČR hostí více druhů hmyzu než kontrolní plochy na extenzivně či íntenzivně sečených trávnících. Lákají také do města některé ohrožené druhy. Zájemci o podrobnosti si mohou stáhnout zprávy o monitoringu motýlů a žahadlových blanokřídlých. Více také na webu Příroda ve městě.
  19. 11. 2019 - Listopadový Zelený úterek nesl název "Úbytek hmyzu: Co víme a jak s tím naložit?". O ochraně biodiverzity a hmyzu především povídal v klubu Horká vana Lukáš Čížek z Entomologického ústavu AV ČR. Účastníci mimo jiné vyslechli, že ne za všechno může klimatická změna, jak se mění struktura krajiny nebo zda existují i nadějné trendy a možnosti, jak hmyzu pomáhat.
  19. 11. 2019 - Calla, Biologické centrum AV ČR a PřF JU uspořádaly v úterý 19. listopadu od 9:30 odborný seminář "Přírodě blízká péče o městské trávníky". Seminář představil některé aktuální trendy v péči o trávníky, zejména ve vztahu k ochraně biodiverzity. Lektoři mluvili o městských loukách a sadech, mozaikové seči, květnatých pásech, podpoře opylovačů nebo tzv. modrozelené infrastruktuře.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  13. 11. 2019 - Náš projekt mapující zajímavé geologické fenomény v jihočeských pískovnách spěje do finále. Kompletní výsledky mapování pískoven si můžete přečíst ve zprávě Jakuba Váchy. Ty nejzajímavější lokality a tipy na geologické výlety přetavíme co nevidět také na web Objevte svou pískovnu. Více informací se dozvíte také z letošní tiskové zprávy.
  6. 11. 2019 - Krajský úřad posílá do celého procesu EIA záměr "Rekreační park Kovářov", na který proběhlo tzv. zjišťovací řízení. K oznámení EIA vznesly nevládní organizace celou řadu připomínek, které musí investor vyřešit v dokumentaci EIA. Nový rekreační satelit by měl podle představ investora vyrůst na zachovalých loukách u Lipna, kde se vyskytuje chřástal polní a další chráněné druhy.
  4. 11. 2019 - Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pro záměr "Obchodní centrum - Husova ulice" byl ukončen na žádost investora. Calla nepovažuje takový záměr v této lokalitě za vhodný. V tom smyslu jsme také poslali na krajský úřad svoje připomínky k oznámení EIA, v nichž jsme požadovali, aby byl záměr posouzen v celém procesu EIA.
  2. 11. 2019 - Calla uspořádala přírodovědnou vycházku "Kroužkování u remízku", kterou vedl ornitolog Petr Veselý (PřF JU). Akce byla zaměřená na odchyt, kroužkování a určování ptáků a proběhla v polích nedaleko Švábova Hrádku. Na vycházku dorazilo 73 účastníků, kteří si mohli prohlédnout asi dvacet odchycených ptáků několika druhů a poslechnout si zajímavosti z jejich života.
  15. 10. 2019 - Na říjnový Zelený úterek s názvem "Patří do naší přírody oheň?" přijel biolog Ondřej Sedláček (PřF UK & Ochrana fauny ČR). Mluvilo se o ohni jako přirozené součásti středoevropské přírody, pozitivech i negativech řízeného vypalování v rezervacích a také praktických zkušenostech s tímto typem managementu v ČR.
Leucoagaricus americanus
  12. 10. 2019 - Vycházka "Za houbami do Stromovky" proběhla v budějovickém parku Stromovka. Jak už název napovídá, s mykologem Jiřím Součkem jsme hledali a určovali podzimní druhy hub. Třicet účastníků jich během vycházky vidělo opravdu hodně.
  6. 10. 2019 - Vloni jsme v Pískovně Ledenice vytvořili dvě tůně a obnovili písčiny. Nyní máme k dispozici biologický průzkum Tomáše Ditricha zaměřený na obojživelníky, plazy a vodní hmyz. Díky němu víme, že v nových tůních se již v první sezóně rozmnožily dva druhy čolků. Letos na podzim se do pískovny vrátíme s těžkou technikou a budeme pokračovat v ochranářském managementu.
Leucoagaricus americanus
  3. 10. 2019 - Calla právě vydala skládačku "Břehule - mizející druh jihočeské krajiny", která shrnuje výsledky letošního monitoringu a porovnává je se situací před deseti a dvaceti lety. Skládačka Petra Heneberga, Olgy Dvořákové a Jiřího Řehounka je zájemcům zdarma k dispozici v kanceláři Cally. A budeme ji využívat též při jednání s úřady, těžebními firmami či vlastníky pozemků. Ke stažení zde.
Břehule
  26. 9. 2019 - Letošní sčítání břehulí ukázalo, že početnost tohoto ohroženého ptáka se v jižních Čechách setrvale a rychle snižuje. Hnízdní populace břehulí byla letos odhadnuta na 454 párů, zatímco v roce 2009 to bylo 2070 párů a v roce 1999 dokonce 4875 párů. Navíc jsou břehule zcela závislé na hnízdištích vytvořených lidskou činností. Pokud vás zajímají podrobnosti, přečtěte si analýzu Petra Heneberga nebo v aktuální tiskové zprávě.
  17. 9. 2019 - V pátek 20. září se koná celospolečenská stávka za ochranu klimatu. Podpořit jí můžete i v Českých Budějovicích na Náměstí Přemysla Otakara II. mezi 9 a 11 hodinou. Stránka o akci. Podrobnosti o stávkách v dalších městech hledejte na Fridays For Future. Zapojit se můžete také do akcí Týdne pro klima, od 20. - 27. září viz www.tydenproklima.cz.
  17. 9. 2019 - První poprázdninová beseda z cyklu Zelené úterky se jmenovala "Vrbenské rybníky - perla jihočeské přírody". Ornitolog Jiří Bureš z AOPK ČR povídal nejen o významu této unikátní lokality pro ochranu přírody, ale také o chystaném odbahnění rybníků Domin a Bažina. Cyklus našich besed, jak už napovídá změněný název, se od září z organizačních důvodů přesunul na úterní večery.
  14. 9. 2019 - Přírodovědná exkurze s názvem "Výprava do Pískovny Ledenice" proběhla v sobotu 14. 9. 2019. Její součástí bylo kroužkování ptáků a poznávání vodního i suchozemského hmyzu. Exkurzi vedli ornitolog Petr Veselý a entomologové Tomáš Ditrich a Jiří Řehounek. Asi nejvíce účastníky zaujal a potěšil odchycený ledňáček. Více informací o pískovně najdete v tiskové zprávě.
 

6. 9. 2019 - Calla a Cassiopeia uspořádaly první poprázdninovou přírodovědnou vycházku s názvem "Za nočními savci do přírodní zahrady". Proběhla v prostorách ekocentra Cassiopeia a lektorovali ji zooložka Lucie Pleštilová, Nikol Mrázková z ČNFV Třeboň a Jiří Řehounek z Cally. Jako speciální hosté se zúčastnili také vydrák Žolík, netopýrři Ocásek a Oliver, několik odchycených myšic a jeden norník. Součástí vycházky byla ukázka určování netopýrů bat detektorem.

hedvábnice
  2. 9. 2019 - Třetím rokem běží v Českých Budějovicích projekt tzv. květnatých pásů v parku Stromovka a vědeckém kampusu. Pásy sledují také entomologové z Biologického centra AV ČR a Cally. Zajímají je především motýli a samotářské včely, ale i jiné skupiny hmyzu. Výsledky průzkumu ukazují, že květnaté pásy jsou pro hmyz velice atraktivní, a to včetně ohrožených druhů. Více informací najdete v tiskové zprávě a na webu Příroda ve městě.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  21. 8. 2019 - V letošním roce Calla realizuje projekt zaměřený na vyhledání a propagaci zajímavých a vzácných geologických fenoménů v jihočeských pískovnách. Spolupracujeme na něm se studentem a geologem Jakubem Váchou, který pískovny mapuje po geologické stránce a bude se podílet i na vytvoření nové stránky v rámci webu "Objevte svou pískovnu", kde nově přibude sekce zaměřená právě na geologické zajímavosti. Více informací najdete v aktuální tiskové zprávě.
  29. 7. 2019 - Pískovna Cep II se stala již před časem doslova terénní laboratoří přírodě blízké obnovy. I proto se ve spolupráci s dalšími kolegy dlouhodobě snažíme o poznání její biodiverzity, ale také se zajímáme o další směřování rekultivace dobývacího prostoru. O další etapě rekultivace jsme v červenci jednali se zainteresovanými subjekty přímo na místě. Kromě toho jsme letos provedli také monitoring a odstranění některých druhů invazních rostlin.
Páchník hnědý
  29. 7. 2019 - Sázet bez rozmyslu stromy na každou bezlesou plochu nemusí být vždycky to pravé. A stejně důležité, ne-li důležitější než sázení mladých stromků je také náležitá péče o stromy staré. O úskalích spojených se sázením a kácením si přečtěte na Ekolistu článek Jiřího Řehounka a Lukáše Čížka "Vysadit strom na každou volnou plochu není univerzální dobro".
Platforma proti úložišti
  18. 7. 2019 - V červenci proběhl monitoring přírodovědně zajímavých pískoven v jižních Čechách, ve kterých Calla realizuje svoje projekty na podporu biodiverzity. Výsledky monitoringu dlouhodobě využíváme při plánování ochranářského managementu "našich" pískoven. V letošním roce jsme se vedle tradičních lokalit zaměřili i na Pískovnu Ledenice, kde jsme v loňském roce vytvořili dvě nové tůňky a na podzim budeme v zásazích pokračovat. Více o zajímavých pískovnách najdete na webu "Objevte svou pískovnu".


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadací VIA a Ministerstvem životního prostředí.

logo VIA logo Nros logo nadace partnerství logo MŽP
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz