Slunce - energie budoucnosti
obsah přenášky spustit přednášku seznam firem autoři hlavní stránka

Rukověť pro pořadatele přednášky mimo školní vyučování

Příprava:

Otázky, na jejichž odpovědi by pořadatel přednášky neměl zapomenou:
 • Výběr místa?
 • Vhodný čas a doba trvání?
 • Kdo je pořadatelem? Jméno, adresa, telefon, e-mail?
 • Jaký obsah přednášky očekává pořadatel?
 • Kdo je pozván, cílová skupina?
 • Kdo dělá pozvánku, jaká je propagace?
 • Kolik účastníků se očekává?
 • Jaké jsou znalosti a zkušenosti účastníků?
 • Bude akce moderována a kým?
 • Jak budou uspořádány stoly a židle?
 • Jaká technika je potřeba: zpětný projektor, dataprojektor, projekční plátno, video, flipchart, papír?
 • Mikrofon, ozvučení?
 • Budou se vystavovat knihy a brožury? Stůl na knihy?
 • Obsluha infostánku?
 • Prezenční listina: bude se pořizovat, kdo se o to postará?
 • Kdo platí propagaci, přednášející. Dostane přednášející honorář a cestovní náhrady?
Příprava bezprostředně před akcí, na místě:
Na místo přednášky se dostavit včas (1/2 hodiny před začátkem), aby se člověk mohl v klidu se seznámit s místností a prostředím přednášky a naposledy zkontrolovat vše potřebné.

Místnost:
Postarat se o dostatečné větrání a osvětlení.

Židle/ stoly:
Zkontrolovat uspořádání a počet židlí, v případě potřeby (nechat) přestavět.

Přístroje:
Zkontrolovat, zda všechny přístroje fungují. Zpětný projektor a dataprojektor správně nastavit, zkontrolovat plátno/plochu, kam se bude promítat. Zkontrolovat mikrofon a ozvučení.

Podklady pro přednášku:
Srovnat si materiály, zkontrolovat řazení.

Kontakt s pořadatelem, moderátorem:
Krátce prohovořit plánovaný průběh. Kdo provede zahájení a přivítání, kdo představí přednášející(ho)?


Průběh přednášky:

Uvítání:
Většinou zahajuje a vítá někdo z místních (pořadatel...). Poté přivítá přednášející účastníky, poděkuje za po pozvání a krátce představí sebe a svou organizaci.

Nástin průběhu přednášky, program, časový harmonogram:
To je důležité proto, aby měli účastníci časovou představu a leitmotiv (červenou nit), který zpřehlední strukturu přednášky.

Příklad časového harmonogramu:
19.00 Uvítání, úvod
19.15 Motivační/motivující vstup , představení účastníků
19.25 Přednáška (z fólií)
20.15 Diskuse
21.00 Závěr, poté možnost neformální debaty?
Tento navrhovaný průběh lze rovněž představit na jedné z fólií

Motivační vstup pro zorientování:
Při počtu účastníků do 20 osob lze uskutečnit krátké představovací kolečko: „Kdo jsem?“ a „Co mně na dnešní přednášce především zajímá?“ nebo „Co mne spojuje s dnešním tématem?“. Přednášející si odpovědi krátce zaznamená, aby mohl později v průběhu přednášky upozornit/ navázat na oblasti zájmu přítomných.

Pokud ale přijde více účastníků, není osobní představování možné. Ale i v takovém případě je vhodné uskutečnit krátké dotazování, aby se jak přednášející, tak účastníci seznámili s profilem přítomných. Požádáme účastníky, aby povstali, když se cítí otázkou osloveni.

Možné otázky motivačního dotazování:

 • Kdo je místní?
 • Kdo je ze sousední obce?
 • Kdo přijel z větší dálky než 20 km?
 • Kdo má nějakou rozhodovací funkci? (v obci,v kraji...)
 • Jsou přítomni novináři?
 • Kdo přijel veřejnou dopravou?
 • Kdo přišel pěšky, kdo přijel na kole?
 • Kdo už doma používá obnovitelné zdroje energie?
 • Kdo se už zabýval využitím energie Slunce?
 • Kdo o tématu neví prakticky nic a chce získat informace?
 • Kdo se již tématem hodně zabýval a má speciální otázky?
 • Kdo je k tématu spíše skeptický?
 • Kdo už viděl skutečný/ instalovaný solární systém?
 • Kdo, stejně jako já... (např. ještě nevečeřel, má zálibu v....)
 • Kdo ještě ani jednou nevstal?
Katalog otázek lze samozřejmě libovolně natahovat a měnit, neměl by být ale moc dlouhý. Dotazování je míněno spíše na povzbuzení zájmu a může obsahovat žertovné otázky...


Způsob přednášky:

Srozumitelná řeč:
Vyvarovat se odborných termínů nebo je dobře vysvětlit. Mluvit přirozeně, používat vlastní způsob řeči (i nářečí je srozumitelné).

Množství informací:
Málo může být více. Mnoho informací snadno vede k popletení. Soustředit se na podstatné.

Tempo:
Mluvit pomalu a srozumitelně. Záměrně dělat přestávky v řeči. Zejména počáteční nervozita často vede k příliš rychlému mluvení. Často pomůže, jestliže se k vlastní nervozitě otevřeně přiznáme, což nám pomůže ji překonat.

Meziotázky:
Připustit otázky týkající se pochopení tématu a krátce je zodpovědět. Pokud se bude téma později ještě vysvětlovat, odkázat otázku na toto vysvětlení. „K tomu se v přednášce dostanu později“. Diskusní příspěvky je třeba odkázat do následné diskuse.


Diskuse:

Nedořešenými nebo provokujícími otázkami se může přenést napětí do následné diskuse. Co je dokončeno, lze snáze uzavřít a zapomenout. Je příjemné, pokud diskusi řídí a moderuje další osoba

Pokud moderuje sám přednášející, je třeba si dát pozor na následující body:

 • Dát pokyn ke kladení otázek.
 • Zaznamenat pořadí přihlášených.
 • Dát pozor na to, aby se odpovědělo na všechny otázky, nikoho nepřeskočit.
 • Pořadí řečníků.
 • Dbát na korektní průběh diskuse.
 • Pokud na některou otázku může odpovědět někdo z publika, přenechat odpověď na něj. Využít potenciál publika.
 • Monology a dlouhé dialogy citlivě přerušit a kladením otázek znovu rozpoutat diskusi.
 • Kontrolovat průběh a dodržet časový plán.
 • Nepoužívat "zabijácké fráze", nikoho neshazovat.
 • Pozorovat náladu v publiku.
 • Najít správný okamžik pro ukončení diskuse.
 • Vytvořit návaznost na místní poměry, konkretizovat perspektivy a řešení.
 • V průběhu diskuse je třeba nacházet vztah k místní situaci a hledat možnosti konkretizace projektu nebo diskutovat a dohodnout možná řešení problému.
Poděkování a rozloučení:
Osobní vyjádření, případně zhodnocení/pochvala účastníků (co se týká pozornosti, živé diskuse, patrného zájmu) a rozloučení. Pokud to čas dovolí, pokračovat v neformálních rozhovorech.


Po přednášce

Vyplatí se zamyslet se po přednášce nad jejím průběhem, aby mohl člověk případně při příští příležitosti udělat něco lépe. Člověk se má i sám ocenit, i když vše neproběhlo podle představ, a považovat chyby za cestu k učení.

Několik otázek k reflexi:
Organizace:

 • Fungovala organizace?
 • Jaké nedostatky se objevily?
 • Jak jsem se tím poučil pro příště?
Přednáška:
 • Podařila se mi přednáška?
 • Jak byla přednáška přijata?
 • Byla úspěšná?
 • Jak jsem to poznal/a?
 • Jsem s přednáškou spokojen/a?
 • Co se mi nepodařilo?
 • Na co si musím dát v budoucnosti pozor, abych se toho vyvaroval/a?
 • Zapomněl/a jsem něco důležitého?
 • Na které otázky jsem nebyl/a připravena?
 • Jak si mohu zlepšit odborné znalosti?
 • Koho mohu požádat o podporu?
 • Co bylo obzvlášť dobře přijato?
Diskuse:
 • Jak se diskuse vyvíjela?
 • Jak jsem si poradil/a s vývojem diskuse?
 • Jak jsem spokojen/a s průběhem diskuse?
 • Které body byly zásadní?
 • Jak jsem ovlivnil/a průběh diskuse?
 • Kdo nebo co ovlivnilo dynamiku diskuse?
 • Co jsem si z toho vzal/a pro budoucnost?
 • Podařilo se ukončení?
 • Dodržel/a jsem časový plán?
 • Hlavní poznatky z přednášky?
Rukověť zpracovala:
Gertraud Grabler-Bauer
AEE-NÖ-Wien
Bahngasse 46, 2700 Wiener Neustadt

obsah přenášky spustit přednášku seznam firem autoři hlavní stránka
Solar net | Sluneční síť