Slunce - energie budoucnosti
obsah přednášky spustit přednášku seznam firem rukověť hlavní stránka

Autoři prezentaceCALLA – Sdružení pro záchranu prostředí
CALLA – Sdružení pro záchranu prostředíSdružení Calla poskytuje odborné zázemí v oblasti energetiky pro obce, jejich svazy i pro občanská sdružení. Zajišťuje zpracování studií, informační servis nebo přednášky k problematice energetiky. Pořádá tematické semináře a exkurse. Vede bezplatnou poradenskou činnost pro jednotlivé občany, kteří mají zájem spořit energii nebo ji získávat z obnovitelných zdrojů Pro zájemce je v kanceláři Sdružení CALLA k dispozici knihovna s domácími i zahraničními publikacemi a časopisy pojednávajícími o energetice. Calla též vstupuje do přípravy zákonů, které se týkají energetiky. Usiluje o takovou energetickou koncepci státu, kde budou upřednostňovány úspory energie a zavedení decentralizovaných energetických systémů na bázi obnovitelných zdrojů. Kromě toho poskytuje zázemí pro účast občanů ve správních řízeních týkajících se ochrany přírody a krajiny a pomáhá v péči o chráněná území.
CALLA – Sdružení pro záchranu prostředí, P.O.BOX 223, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice, tel. a fax: 387310166, calla@ecn.cz, http://calla.ecn.cz.Veronica - základní organizace Českého svazu ochránců přírody
ZO ČSOP VeronicaVeronica vznikla v roce 1986 jako regionálně zaměřený časopis s ambicí spojovat kulturu s ochranou přírody a kultivovanou formou šířit ekologickou osvětu. Po roce 1990 se činnost rozrostla a vydavatelská práce se stala doplňkem širokému spektru programů s hlavním posláním podporovat šetrný vztah k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním hodnotám.
Oblasti činnosti Ekologického institutu Veronica: vydavatelství, projekty ochrany jihomoravské přírody a trvale udržitelného rozvoje kulturní krajiny, propagace trvale udržitelných forem zemědělství, pilotní projekty, podpora tradičních a inovativních technologií v oblasti Bílých Karpat, aktivity v protipovodňové ochraně, péče o řeky, aktivní pomoc přírodě, ekologická poradna - Zelený telefon města Brna.
ZO ČSOP Veronica, P.p. 91, Panská 9, 601 91 Brno, tel.: 542218351-3, fax: 542210561, veronica@ecn.cz, http://www.veronica.cz.AEE – Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE
AEEOrganizace AEE se již více než 10 let úspěšně podílí na přípravě trhu s obnovitelnými zdroji energie. Již při jejím vzniku před více než 10 lety si stanovila jako hlavní cíle rozšíření a vyzkoušení obnovitelných zdrojů energie jako je Slunce, vítr a biomasa, stejně tak jako používání úsporných technologií. Mezitím se zaktivizovala jednotlivá obecně prospěšná sdružení AEE v několika spolkových státech. Jejich činnost se uplatňuje v četných výzkumných a realizačních projektech na lokální, regionální a globální úrovni.
AEE, P.O.BOX 142, , Bahngasse 46, 2700 Wiener Neustadt, Rakousko, tel.: +43-262221389, fax: +43-262221389-5, arge-ee-noe@nextra.at, http://www.aee.at.arsenal research
arsenal researchOrganizace AR působí v oblasti vědy, průmyslu a volného trhu. Posláním organizace je rozvoj výroby v oblastech dopravy a energie. Snaží se pomocí nejmodernější techniky nalézat vhodná řešení pro své zákazníky. Společnost je napojená na mezinárodní vývojové sítě, aby tak mohla co nejefektivněji působit v dané oblasti. Mezi její hlavní činnosti patří prosazování obnovitelných zdrojů energie. Arsenal research je zapojena do mezinárodních projektů jako je např. SOLAR NET nebo projekt EU na certifikaci slunečních kolektorů.
arsenal research, Faradaygasse 3, A-1030 Vienna, Rakousko, tel: +43-505506349, fax: +43-505506676, friedrich.brandstetter@arsenal.ac.at, http://www.arsenal.ac.at.actio in distans
actio in distansGrafické zpracování a technickou realizaci zajistila organizace actio in distans. Předmětem činnosti organizace je zejména podpora komunikace mezi občanskými iniciativami, státem a veřejností i mezi neziskovými organizacemi navzájem. Podporou komunikace rozumíme rozvoj komunikačních dovedností a samozřejmě také rozvoj komunikačních nástrojů a prostředků. Zkušenosti této organizace je možné podložit řadou realizovaných projektů a školení. Sdružení se také věnuje konzultacím v oblasti informačních technologií a komunikace obecně.
AID, V.P.Čkalova 10, 160 00 Praha 6, tel: +420 777 871 878, iva.jakesova@aid.cz, http://www.aid.cz.

obsah přednášky spustit přednášku seznam firem rukověť hlavní stránka
Solar net | Sluneční síť