Sdružení Calla
  Dnes je 3. července 2020  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva Sdružení Jihočeské matky, České společnosti ornitologické, Okrašlovacího spolku Zdíkovska, Hnutí Duha České Budějovice a Sdružení Calla ze dne 12. 10. 2005

"Zpřístupnění Boletic pro měkkou turistiku není výhrou Jihočeského kraje, ale návrhem armády a nevládních organizací"

 

Těmito slovy reagují nevládní ekologické organizace na včerejší prohlášení jihočeského hejtmana Jana Zahradníka o zpřístupnění některých částí vojenského újezdu Boletice. Zároveň se podivují nad tím, že polyfunkční studii využití vojenského újezdu, jejíž závěry dosud nebyly publikovány, kraj představuje jako výsledek svých aktivit.
"Navrhovaná studie je koncipována jako společný projekt státních organizací ochrany přírody, armády, vojenských lesů a statků, nevládních organizací, akademických a odborných pracovišť. Představuje alternativu upřednostňující měkkou turistiku respektující ochranu přírody a vojenské aktivity před průmyslovým turismem a megalomanskými projekty typu středisko zimních sportů Chlum." uvádí Vladimír Molek ze sdružení Calla. "O studii jsme uvažovali již před rokem, ale teprve po získání potřebných finančních prostředků na její pořízení dostal projekt reálnou podobu na jaře letošního roku", dodal Vladimír Molek.

Veřejnost se nesmí zaleknout ochrany přírody

Rozvojové požadavky některých měst a obcí v širším okolí Boletic, podporované krajskou samosprávou Jihočeského kraje, vytvářejí silný tlak na zrušení vojenského újezdu Boletice a urbanizaci tohoto území. To je v ostrém rozporu se zájmy ochrany přírody a podle názoru odborníků ohrozí stabilní a dlouhodobou existenci vzácných a ohrožených druhů flory a fauny. Cílem polyfunkční studie využití vojenského prostoru je soustředit dostupné datové a informační údaje a na základě jejich analýzy navrhnout způsoby využití vhodných částí území. Vedení turistických stezek, cyklostezek a zimních běžeckých tratí je uvažováno pouze v okrajových částech vojenského prostoru. Tím dojde k posílení turistických aktivit přilehlých obcí a k využití potřebného zázemí v obcích. Nebudou se muset budovat nové hotely, penziony ,parkoviště a komunikace uvnitř vojenského prostoru.

Soužití člověka, armády a přírody není nic nového

Předpokladem pro uskutečnění plánovaných aktivit měkké turistiky je respektování území a zájmů ochrany přírody a vojenské činnosti. Proto požadujeme v současné době zachování vojenského újezdu Boletice v plném rozsahu, což nebrání využití některých okrajových částí, představující jakési ochranné pásmo, civilním obyvatelstvem ve volnějším režimu. Tyto zkušenosti s využíváním vojenských výcvikových prostorů mají i v některých státech NATO, např. v Nizozemí a v Anglii.

Pozor na salámovou metodu v Boleticích

Jestliže pro armádu, ochranu přírody a nevládní organizace je zpřístupnění částí vojenského prostoru Boletice vhodným řešením a kompromisem, Jihočeský kraj trvá dle včerejšího prohlášení hejtmana Jana Zahradníka na převedení celého prostoru pod civilní správu a realizaci podnikatelských záměrů typu Chlum. Proti tomuto postupu se ostře staví nevládní ekologické organizace. "Dosud nám nejsou známé závěry polyfunkční studie. Přijetím Boletic do evropské soustavy Natura 2000 je ale nezbytné hodnocení všech plánů a projektů významně ovlivňující ptačí oblast Boletice i jednotlivé lokality reprezentující toto evropsky významné území. Tohoto hodnocení se zúčastníme a jsme připraveni předložit oponentní posudky objektivně hodnotící veřejný zájem chránící unikátní přírodu Boletic", uvedla Jaroslava Brožová ze sdružení Jihočeské matky.

 

Kontakty:
Dagmar Kjučuková, Okrašlovací spolek Zdíkovska
Růžena Šandová, Hnutí Duha České Budějovice,
telefon: 386 713 296
Lukáš Viktora, Česká společnost ornitologická,
telefon: 274 866 700
Jaroslava Brožová, Jihočeské Matky, B. Smetany 19, 370 01 České Budějovice
telefon: 387 427 091, email: jihoceske.matky@ecn.cz
Vladimír Molek, Calla - Sdružení pro záchranu přírody, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
telefon: 387 311 381, email: calla@ecn.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz