Sdružení Calla
  Dnes je 5. srpna 2021  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva těchto sdružení: Český svaz ochránců přírody, Hnutí DUHA, Arnika, Česká společnost ornitologická, Děti Země, Ekologický právní servis, Calla, Sdružení pro záchranu prostředí, Jihočeské matky, Okrašlovací spolek Zdíkovska, Hnutí DUHA České Budějovice, Hnutí DUHA Prachaticko, Památkářská obec Českokrumlovská, Ekocentrum Volary ze dne 29. 11. 2004

"Šumavě zvoní Zvonková"

 

Pokud úřady na poslední chvíli nezmění své rozhodnutí, pravděpodobně již ve středu (1.12.) začnou na šumavský hraniční přechod Zadní Zvonková proudit první osobní auta. Provoz pak v létě dramaticky vzroste. Hluk a výfukové plyny poškodí jednu z nejklidnějších částí národního parku. Povolení k otevření přechodu pro automobilový provoz přitom bylo vydáno bez odborného posouzení a přestože by dopravu mohly zajistit takzvané ekobusy.

Národní i místní ekologické organizace (Český svaz ochránců přírody, Hnutí DUHA, Arnika, Česká společnost ornitologická, Děti Země, Ekologický právní servis, Calla - Sdužení pro záchranu prostředí, Jihočeské matky, Okrašlovací spolek Zdíkovska, Hnutí DUHA České Budějovice, Hnutí DUHA Prachaticko, Památkářská obec Českokrumlovská a Ekocentrum Volary) se dnes proti otevření přechodu ohradily dopisem ministrům vnitra a životního prostředí (najdete na konci tiskovky ke stažení).

Žádají, aby otevření přechodu předcházelo zpracování dopravní studie, která propočte dopravní zátěž a znečištění národního parku a sousedních přírodních rezervací. Jako kompromis navrhují provoz ekobusu, který by zajistil přepravu lyžařů na sjezdovky v rakouském Hochfichtu i dopravu místních lidí.

Zároveň upozorňují, že souhlas ředitele správy národního parku postrádá jakékoliv seriózní odborné zdůvodnění, a ptají se, co je skutečným důvodem změny ministerského stanoviska. Ministerstva životního prostředí dříve varovalo, že otevření přechodu by bylo "nevhodným zásahem" a došlo by "k vážnému zásahu vedoucímu k devastaci" [1]. Vydalo proto před rokem nesouhlasné stanovisko.

Jaromír Bláha z Hnutí DUHA řekl:
"Požadavek majitelů ubytovacích zařízení na pravém břehu Lipna, kteří chtějí, aby se jejich klienti mohli snadno dopravovat na lyžařský areál Hochficht v Rakousku, je pochopitelný. Rozumíme také tomu, že přechod chtějí otevřít i obyvatelé místních obcí, aby mohli snadněji navštěvovat své sousedy v Rakousku. Věříme, že také oni rozumí, že není možné tuto klidnou a tichou část národního parku a chráněné krajinné oblasti křižovat osobní automobily. Také zde, stejně jako v jiných částech národního parku, by problém mohl řešit provoz ekobusů. Proč nebylo toto řešení použito? Protože eliminací diskuse s ekologickými organizacemi a odbornou veřejností byla vyloučena také možnost dosažení kompromisu?"

Pavel Pešout, předseda Českého svazu ochrany přírody řekl:
"Správa NP a CHKO Šumava vynakládá každoročně statisíce korun na provoz takzvaných ekobusů - právě proto, aby omezila osobní automobilovou dopravu v národním parku a chráněné krajinné oblasti. Na ekobusy přispívá i Jihočeský kraj. Obdobně je tomu také v jiných evropských národních parcích. Otevření komunikace v dosud klidné části NP a CHKO automobilové dopravě je v naprostém rozporu s touto strategií. Postupně se změní v hlavni silnici se špalíry aut, takže z cyklostezky zcela vytlačí cykloturisty a odejdou i někteří další turisté."

Vladimír Molek ze Sdružení Calla řekl:
"Oblast, kterou komunikace na Zadní Zvonkovou protíná, je důležitou a pravděpodobně nenahraditelnou migrační trasou pro losa evropského, tetřívka obecného, rysa ostrovida a domovem dalších vzácných a ohrožených rostlin i živočichů jako jsou jeřábek lesní, chřástal polní, vydra říční, čolek horský, suchopýrek alpský a řada dalších. Jsou chráněná území pro přírodu, nebo pro auta?"

 

Příloha:
Dopis adresovaný ministerstvu životního prostředí a ministerstvu vnitra ke stažení (.rtf, 13 kB)

Poznámky:
[1] Stanovisko Ministerstva životního prostředí k ze dne 2.12.2003 uvádí:
"Přechod leží na hranici mezi NP [národním parkem] a CHKO [chráněnou krajinnou oblastí]. Přístupová komunikace vede po hranici I.z [první zónou] NP a PP [přírodní památka] Úval Zvonková, v CHKO přilehá PP Prameniště hamerského potoka a další ZCHÚ [zvláště chráněná území] jsou v blízkosti. Celá oblast vykazuje vysokou kumulaci přírodních hodnot, k nimž patří vzácná rostlinná společenstva s řadou chráněných druhů rostlin, citlivá na sešlap a eutrofizaci prostředí a výskyt mnoha ohrožených druhů živočichů, chráněných v kategorii kriticky a silně ohrožených, na svých přirozených biotopech. Otevření hraničního přechodu pro motorová vozidla by bylo v dané lokalitě nevhodným zásahem z důvodu zvýšení především dopravního zatížení pravého břehu Lipna, který by měl zůstat klidovým územím CHKO. Došlo by k vážnému zásahu vedoucímu k devastaci přírodního prostředí pravého břehu Lipna. Nesouhlasíme proto s otevřením HP [hraničního přechodu] pro motorová vozidla."

Více informací:
Jaromír Bláha, vedoucí programu Lesy Hnutí DUHA, telefon 731 463 929, e-mail: jaromir.blaha@hnutiduha.cz
Vladimír Molek, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, telefon 38 7310166, e-mail: calla@ecn.cz
Jan Hora, Česká společnost ornitologická, telefon 274 866 700, e-mail: cso@birdlife.cz

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz